do I like him or is he just tall?


- román

- o tom, jak jsem se zamilovala (nejen) do Berlína 

Maybe, Phillip, Zoe, Daegan, Kylen, Jimmy, Bruno